Nawigacja

 • OGŁOSZENIE

 • Akademia w przedszkolu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

       Dnia 14.10.2022 r. uczestniczyliśmy w akademii zorganizowanej z okazji Święta Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Burmistrz miasta Kętrzyn - Pan Ryszard Niedziółka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty w Kętrzynie – Pani Katarzyna Kopeć. To wyjątkowy dzień  dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkół, a także dzieci. W naszym przedszkolu maluchy ze wszystkich grup, pod kierunkiem wychowawczyń, poprzez śpiew, taniec oraz wiersze, wyraziły swoją wdzięczność dla nauczycieli, opiekunów oraz całego personelu. Dziękowały za miłość, opiekę, cierpliwość, trud włożony w ich wychowanie i edukację. Każde słowo wypowiedziane przez „małych artystów” wzbudzało zachwyt i wzruszenie na twarzach zgromadzonych gości. Symboliczny kwiatek wręczony każdej z pań był ukoronowaniem wyrecytowanych życzeń. Po części artystycznej Pani Dyrektor Joanna Friedrichsen, podziękowała małym artystom za piękny występ i złożyła serdeczne życzenia, dziękując za trud codziennej pracy wszystkim pracownikom przedszkola.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Nauczyciel...to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym  świecie , bo któż inny mógłby każdego dnia  ofiarować to, co w nim najlepszego , cudzym dzieciom? ''

                                                                                                                            (Deanna Beisser)

   

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kieruję w stronę wszystkich Nauczycieli, Pracowników Administracji oraz Obsługi Przedszkola i Żłobka najserdeczniejsze podziękowania za pracę pełną poświęceń, za cierpliwość i zrozumienie, za kreatywność, za pasję i zaangażowanie wkładane w wychowanie najmłodszego  pokolenia.

    Życzę ,aby dotychczasowe działania były źródłem satysfakcji i inspiracją do podejmowania nowych wyzwań.

    Życzę codziennego optymizmu oraz samych dobrych dni .

   

  Z wyrazami szacunku

  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego ,,Malinka''

  Joanna Friedrichsen  

 • Światowy Dzień Drzewa.

  Dnia 10.10.2022 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Światowy Dzień Drzewa”. Święto to, zainicjowane zostało przez Juliusa Mortona, miłośnika przyrody z USA , który apelował do rodaków, by 10 kwietnia1872 roku sadzili drzewa. Dziś to akcja znana na całym świecie. W Polsce oficjalnie obecna od 2002 roku, obchodzona 10 października. Z tej okazji odwiedziła nas Pani leśnik z Nadleśnictwa Srokowo. Celem akcji  było zwiększenie świadomości ekologicznej związanej z ochroną środowiska oraz zachęcenie przedszkolaków do podejmowania działań proekologicznych dotyczących ochrony drzew. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Z zaciekawieniem słuchały leśnych ciekawostek, poszerzyły swoje wiadomości na temat drzew. Dowiedziały się, że lasy stanowią bardzo cenny element naszego otoczenia i odgrywają ważną rolę w życiu człowieka. Oglądały plansze przedstawiające różne gatunki drzew, porównywały zdjęcia przedstawiające wygląd drzew liściastych i iglastych na tablicy multimedialnej. Na zakończenie w holu przedszkola, na tle pięknej, leśnej dekoracji odbyła się sesja zdjęciowa z udziałem Pani leśnik i wszystkich grup przedszkolnych. Nasz gość mógł podziwiać prace plastyczne dzieci - plakaty wykonane różną techniką, przedstawiające jesienne drzewa. Dziękujemy za spotkanie.

 • Spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Enerlich.

  W czwartek 06.10.2022 r. gościliśmy w naszym przedszkolu Panią Katarzynę Enerlich - pisarkę bez reszty zakochaną w Mazurach i rodzinnym Mrągowie, autorkę  kilkanastu książek - mazurskich opowieści, w tym serii "Prowincja".  W swoich książkach autorka ukazuje magię malowniczych Mazur. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem spotkania było budzenie zaciekawienia książką i tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa. Pani pisarka nawiązała wspaniały kontakt z dziećmi, co było widać podczas zabaw ruchowych. Opowiedziała w bardzo obrazowy sposób jak powstaje książka, od pomysłu po drukarnię. Chętne przedszkolaki miały możliwość tworzenia własnych opowieści przed publicznością. Na zakończenie Pani pisarka przeczytała dzieciom wiersz Juliana Tuwima, pt "Cuda i dziwy". W ten sposób pokazała dzieciom jak wielką moc ma wyobraźnia, którą można wyrażać w słowach. Nasz gość otrzymał od przedszkolaków upominek.

 • KONKURS PLASTYCZNY

                          SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM ​​​​​​

  KONKURSIE PLASTYCZNYM​​​​​​​

  REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO​​​​​​​

  KONKURSU PLASTYCZNEGO

  BAJKOWA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI​​​​​​​

  Celem konkursu jest wykonanie zakładki do książki z motywami literatury dziecięcej.

  ​​​​​​​

  I. Postanowienia ogólne:

  1. Organizator konkursu:

  • Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie

  1. Konkurs dotyczy:

   • dzieci w wieku przedszkolnym z grup „Krasnale”, „Biedronki”, „Gwiazdeczki”, „Smerfy”

  2. Koordynatorzy konkursu:

  - Anna Czerwińska, Elżbieta Połeć, Jadwiga Kędzierska

   

  1. Cele konkursu:

    • rozwijanie zainteresowań dzieci książką,

    • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

    • wspieranie ekspresji twórczej dziecka,

    • popularyzacja literatury dziecięcej,

    • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci.

  III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie zakładki do książki.

  3. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną.

  4. Kształt pracy dowolny.

  5. Prace przekazane na konkurs mogą być wykonane z pomocą rodziców .

  6. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

  7. Praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi:

  - imię i nazwisko dziecka,

  - wiek autora pracy, grupa przedszkolna.

  8. Kryteria oceny prac:

  • walory artystyczne,

  • oryginalność ujęcia tematu,

  • pomysłowość,

  • estetyka wykonania pracy.

  9. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  - dzieci 3,4 letnie

  - dzieci 5,6 letnie.

  10. Zgłoszenie prac na konkurs uznane będzie za akceptację warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

  IV. Terminarz:

  1. Prace należy złożyć u wychowawców grup do 24 października 2022 r.

  2. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę dopuszczone do udziału w konkursie.

  3. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

  4. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 28 października 2022 r.

  5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

  6. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

  7. Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w holu przedszkola.

  VI. Postanowienia końcowe:

  1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najciekawszym pracom nagrody.

  2. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

   

 • "Różowy Październik"

        Dnia 03.10.2022r. wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w projekcie zorganizowanym przez Kętrzyńskie Towarzystwo "Amazonki", pt. :Różowy Październik". Celem projektu jest promocja i ochrona zdrowia. Październik to szczególny miesiąc. Co roku  towarzyszy mu kolor różowy, a jego symbolem jest różowa wstążka. "Różowy Październik" jest miesiącem walki o życie, a Kętrzyńskie Towarzystwo  "Amazonek" wspiera tę walkę. Przedszkolaki wręczyły gościom własnoręcznie wykonane "Różowe plakaty", które są symbolem ochrony zdrowia.

 • Dzień Chłopaka

  Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach  w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września.  W tym dniu we wszystkich  grupach panie razem z dziewczynkami wręczały chłopcom upominki, medale, dyplomy,złożyły życzenia. Był to dzień pełen wrażeń, radości i dobrej zabawy.  Nie zabrakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

  Dzień Chłopaka w każdej z grup upłynął na wspólnej zabawie i tańcach. Mamy nadzieję, że tym drobnym gestem sprawiłyśmy radość naszym chłopcom i z przyjemnością będziemy wspominać ten dzień.

   

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

   Dnia 29.09.2022 w naszym przedszkolu obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Okazji do czytania jest wiele, powinniśmy to robić nie tylko w przedszkolu, ale przede wszystkim w domu. Głośne czytanie stymuluje rozwój dzieci, wzbogaca słownictwo, pobudza wyobraźnię i co najważniejsze pozwala przeżywać wspaniałe emocje. Z tej okazji do naszego przedszkola przybyli: zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn pan Maciej Wróbel oraz pani Bożena Musielak – bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Dla dzieci była to miła niespodzianka i urozmaicenie codziennych spotkań z książką. Słuchały z wielkim zainteresowaniem utworów czytanych przez gości.
  Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: w domu i w przedszkolu. O przyszłości naszego kraju zadecyduje poziom ludzi, których wychowujemy dziś. Nauczyciele mają nadzieję, że ta akcja zachęci przedszkolaków i ich rodziców do częstego wspólnego czytania.

 • Dzień Przedszkolaka

  ​​​

  „Każdy przedszkolak dobrze wie,

  że kiedy 20 wrzesień zbliża się,

  od najmłodssego, aż po starszaka,

  wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

   

          Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

  Naszym przedszkolakom w tym dniu było bardzo wesoło. W każdej sali rozbrzmiewała muzyka i wesoły gwar zabaw i tańców. Natomiast  Pani  dyrektor   odwiedziła każdą grupę i życzyła dzieciom miłego święta.  W tym wyjątkowym dniu  przedszkolaki wraz ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę do kina GWIAZDA na bajkę pt. „Niezgaszalni”. Główną bohaterką bajki jest dziewczynka o imieniu Georgia, która od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku – jeden po drugim – znikają w tajemniczych okolicznościach.  Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik "Joe" wstępuje w szeregi strażaków. Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.

  Celem wycieczki do kina było nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych, ale także wdrażanie do właściwych zachowań, rozumienie wartości takich jak: dobro, prawda, przyjaźń. W czasie wycieczki przedszkolaki mogły przeżywać radosne chwile, stwarzać sytuacje sprzyjające umacnianiu przyjacielskich i koleżeńskich relacji, okazywać sobie uprzejmość i serdeczność we wspólnym obcowaniu. 
  Przez całą drogę powrotną dzieci rozmawiały na temat obejrzanej bajki. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola. To był bardzo udany dzień. 

   

  Z okazji Dnia Przedszkolaka, życzymy Wam drogie Dzieci,
  aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach
  każdy dzień był wspaniałą przygodą
   i niósł ze sobą wiele cudownych
  i pozytywnych doświadczeń
  Niech Wasze marzenia się spełniają !!!

 • „Wszystkie śmieci są nasze”- 29 finał Akcji Sprzątanie Świata

  Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się co roku na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i kształtowanie wśród dzieci świadomej troski o środowisko. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Wszystkie śmieci są nasze”, a na plakacie dryfuje ogromny papierowy śmieć w postaci kuli ziemskiej. Dbanie o miejsce w którym żyjemy to wyraz zaangażowania i szacunku do planety. Wiedzą o tym nasze przedszkolaki, które po raz kolejny, chętnie ruszyły do sprzątania okolic przedszkola. Wszystkie grupy z wielkim zaangażowaniem zapełniały worki śmieciami, nie zapominając przy tym o ich segregacji. Dorośli mają z kogo brać przykład!!

 • Teatrzyk pt.: „Przepis na urodę”

  16 września dzieci miały przyjemność obejrzeć spektakl pt.: „Przepis na urodę” w wykonaniu studia artystycznego Pasja z Białegostoku, który przypomniał im o zasadach panujących
  w przedszkolu. Uwaga najmłodszych widzów została skierowana na istocie dobrych manier, używania zwrotów grzecznościowych, wzajemnym szacunku oraz dzieleniu się zabawkami.
  W trakcie przedstawienia aktorzy aktywizowali dzieci i włączali widzów do wspólnej zabawy. Przedszkolaki poznały wesołego Benia, z którym mogły zagrać w „Kamień, papier, nożyce”
  i złośliwą Lily, dla której liczyła się jedynie uroda. Podczas spektaklu, główna bohaterka zmieniła się. Dzieci obserwując zachowanie dziewczynki dowiedziały się, że prawdziwe piękno to nie wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim dobre serce.

 • Wizyta Policjantów w Przedszkolu w ramach akcji pt.: „Przedszkolak bezpieczny na drodze”

  Dnia 13 września gościliśmy w naszym przedszkolu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Celem wizyty było utrwalenie zasad ruchu drogowego. Mundurowi uczyli dzieci, jak unikać zagrożeń i bezpiecznie poruszać się po drodze. W tym celu wszystkie grupy udały się na pobliskie przejście dla pieszych, by pod czujnym okiem policjantów wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Policjanci poruszyli również tematy związane z bezpieczeństwem podczas zabaw na podwórku, poruszania się samochodem, w kontaktach z obcymi i zwierzętami. Najmłodsi z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, a na zakończenie miały okazję pooglądać policyjny radiowóz.

 • OGŁOSZENIE

  SZANOWNI RODZICE

        W związku z przejściem na emeryturę składam serdeczne podziękowania Rodzicom za owocną współpracę na rzecz przedszkola i wychowanków. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy zrealizować wiele cennych inicjatyw z myślą o jak najlepszym funkcjonowaniu przedszkola.

      Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie zawsze wspierało sprawną i skuteczną działalność placówki.

     Wyrazy wdzięczności składam wszystkim Rodzicom, którzy efektywnie pracowali, byli oddani sprawom przedszkola dla dobra całej przedszkolnej społeczności. Dziękuję za wielki dar serca, zaangażowanie, poświęcony czas i wkład pracy w tworzenie przestrzeni odpowiadającej potrzebom dzieci. Wspólnie udało nam się stworzyć miłą, przyjazną i partnerską atmosferę, w której łatwiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy.

   

  Życzę Państwu wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

   

  Dyrektor

  Grażyna Rakowska
   

 • "Zdrowo i sportowo" -wakacyjny blok tematyczny w grupie "Gwiazdeczki" i "Biedronki"

  W dniach 16.08.-19.08.2022 r

  Wakacje to najlepszy czas na dobrą zabawę, a piękna słoneczna pogoda w tym tygodniusprzyjała naszym podopiecznym w dobrej sportowej zabawie na świeżym powietrzu.

  Odbywały się konkurencje sportowe z podziałem na drużyny dzięki którym dzieci mogły ćwiczyć spranowość ruchową; skoki, biegi z przeszkodami, rzucanie do celu, jak również dopingować kolegów i koleżanki z drużyn przeciwnych. Zgodnie z zasadą fair play.

  W bloku tematyczym nie zabrakło garści informacji na temat poszczeglnych dyscyplin sportowych. Tworzenie prac plastycznycho tematyce sportowej oraz gier i zabaw z wykorzystaniem tablicy multimedialnej " Sportowe domino" , " sudoku kibica"

 • "Smaczne wakacje" w grupie "Biedronki" i "Gwiazdeczki"

  W dniach 1-12.08.2022r. w ramach realizacji tematyki kompleksowej "Smaczne wakacje" dzieci z grupy "Biedronki" i "Gwiazdeczki" uczestniczyły w różnorodnych formach zajęć związanych tematycznie z wakacjami. Podczas proponowanych aktywności przedszkolaki brały udział w zabawach muzyczno- ruchowych, zajęciach plastycznych, obejrzały bajkę " Bolek i Lolek- wakacje nad morzem",  konstrukcyjno - manipulacyjnych , zabawach ruchowych i gimnastycznych.

  Realizowano również Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ramach którego dzieci  wysłuchały bajkę o emocjach z kącika czytelniczego, oceniały postępowanie bohaterów utworu, odtwarzały scenki związane z wysłuchanym utworem, ćwiczyły naturalną umiejętność wchodzenia w role, kreatywność i pomysłowość. Głównym zadaniem programu jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa wszystkich Polaków czytających i nieczytających tak, by każdy miał równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książek.


 • "Kreatywne wakacje " w grupie "Smerfy" i "Krasnale"

   W dniach 1-12.08.2022r. w ramach realizacji tematyki kompleksowej "Kreatywne wakacje" dzieci z grupy "Smerfy" i "Krasnale" uczestniczyły w różnorodnych formach zajęć związanych tematycznie z wakacjami. Podczas proponowanych aktywności przedszkolaki brały udział w zabawach z piaskiem i wodą, muzyczno - ruchowych, zajęciach plastycznych, obejrzały bajkę "Wakacje Bolka i Lolka- morskie przygody",  konstrukcyjno - manipulacyjnych „Pomysłowe konstrukcje”, zabawach ruchowych i gimnastycznych. Nie zabrakło również ulubionych zabaw ruchowych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej "Akademia Krokieta i Lamy" podczas których rozwijały sprawność i koordynację ruchową. 

  Realizowano również Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa w ramach którego dzieci  wysłuchały bajkę o emocjach z kącika czytelniczego, oceniały postępowanie bohaterów utworu, odtwarzały scenki związane z wysłuchanym utworem, ćwiczyły naturalną umiejętność wchodzenia w role, kreatywność i pomysłowość. Przedszkolaki odwiedziła również Pani Bibliotekarka z Biblioteki Publicznej w Ketrzynie. Przeczytała bajkę Diany Amft , pt. "Pajączek Kędziorek - wakacje na wsi ". Dzieci słuchały wskupieniu utworów literatury dla dzieci i  formułowały odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela Głównym zadaniem programu jest tworzenie warunków do rozwoju czytelnictwa wszystkich Polaków czytających i nieczytających tak, by każdy miał równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książek.

 • Uroczyste pożegnanie przedszkola w grupie "Gwiazdeczki"

  23 czerwca 2022 roku odbyła się w przedszkolu  uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego dzieci z grupy „ Gwiazdeczki”. Tego dnia dzieci żegnały swoje  przedszkole, kolegów i panie.  Był to dzień szczególny - pełen przeżyć i wzruszeń  zarówno dla przedszkolaków, rodziców jak i pracowników przedszkola. Uroczystość  rozpoczęła się od wprowadzenia sześciolatków w rytm poloneza. W trakcie pożegnalnej uroczystości dzieci zaprezentowały wiersze  i piosenki. Wszystko z dedykacją nauczycielom za wspólną naukę i zabawę. Po akademii, głos zabrała  Pani Dyrektor Grażyna R., która złożyła dzieciom podziękowania za wspaniałe występy, życzyła samych radosnych i szczęśliwych chwil w kolejnych latach ich edukacji oraz wręczyła pamiątki ukończenia przedszkola. Po części oficjalnej na dzieci czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Były pamiątkowe zdjęcia, piękne wspomnienia i wspólne pożegnania.

 • Realizacja projektu „Myję ręce, bo wiem więcej”

  Realizacja projektu „Myję ręce, bo wiem więcej”

   

  24 czerwca grupa "Biedronki" i "Gwiazdeczki" zrealizowały program pt "Myję ręce, bo wiem więcej" poprzez wycieczkę do Powiatowej Stacji Sanitarno--Epidemiologicznej w Kętrzynie. Kampania zorganizowana jest przez  Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Higieny i Zdrowia Publicznego. Celem kampanii edukacyjnej jest zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk, jako jednej z podstawowych metod walki z rozprzestrzenianiem chorób, uświadomienie znaczenia higieny rąk w działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń, wirusów, uświadomienie jak być zdrowy i nie przenosić zarazków na innych.

  Podczas spotkania specjaliści udzielali instruktażu, jak właściwie powinno się myć ręce, żeby zmyć ewentualne bakterie, wirusy i pasożyty szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy inspekcji sanitarnej przekazywali też wiedzę, że mycie rąk chroni przed zakażeniami chorobami wirusowymi, np. grypą, rota- i norowirusami, chorobami bakteryjnymi, choćby salmonellozą oraz pasożytniczymi, takimi jak owsica, zakażenie glistą ludzką lub tasiemcem. Również przeprowadzono z przedszkolakami pogadankę na temat zdrowych i bezpiecznych wakacji. Przedszkolaki uczestniczyły także w zajęciach pomiaru hałasu, specjalistycznym miernikiem. Pani Ewa zaprosiła całą grupę w przyszłym roku na zajęcia do laboratorium, aby mogły zobaczyć  jak wyglądają bakterie, dowiedziały się, w jaki sposób przeprowadza się niektóre badania laboratoryjne.
  Nie zabrakło także niespodzianek.Jedna z niespodzianek była kolorowanka edukacyjna „Myję ręce, bo wiem więcej!” dla każdego przedszkolaka- to najnowsza propozycja Oddziału Oświaty i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przygotowana przede wszystkim z myślą o dzieciach, ale także o rodzicach i nauczycielach. Publikacja daje możliwość połączenia nauki z zabawą. Zawiera treści informujące o tym, dlaczego trzeba myć ręce, kiedy to robić koniecznie i jak myć ręce właściwie. W zabawny sposób przedstawia wirusy i bakterie, które można kolorować, ucząc się jednocześnie, jak się ich pozbyć z rąk, a dzięki temu nie zachorować na różne choroby

  Na zakończenie wizyty dzieci wraz z pracownikami sanepidu pozowały do wspólnych zdjęć. Serdecznie dziękujemy za tak ciekawą, ważną lekcję. 

  .Fotorelacja gr. "Biedronki"

   Fotorelacja gr „Gwiazdeczki” 

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, pt. "Wakacje z książką".

       22.06.2022r odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie plastycznym pt.: „Wakacje z książką”, zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie, w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocja ulubionych książek, zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej, rozwijanie wyobraźni twórczej i sprawności manualnej, motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych. Tematykę prac konkursowych stanowić miała: książka, dziecko z książką, bohater książki w dowolnym miejscu spędzania wakacji. Przy ocenie, komisja konkursowa brała pod uwagę: ujęcie tematu, samodzielność wykonania pracy, technikę, pomysłowość i estetykę. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych. Po przeprowadzeniu analizy prac, komisja postanowiła wyłonić laureatów przyznając:

  W kategorii dzieci 3 -  4 letnich         

                    (dwa I miejsca)

  I miejsce - Zofia Podrażka z grupy „Krasnale”

  I miejsce - Jan Ślużyński z grupy „Smerfy”    

                    (dwa II miejsca)

  II miejsce - Mikołaj Bołoczko z grupy „Krasnale”

  II miejsce - Karolina Mrzygłód z grupy „Krasnale”

  W kategorii dzieci 5 - 6 letnich

  I miejsce - Emilia Kosior z grupy „Biedronki”

  II miejsce - Zofia Sieniakowska z grupy „Biedronki”

  Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za zaangażowanie i pięknie wykonane prace.

strona:

Wydarzenia

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka w Kętrzynie
  Obrońców Westerplatte 16,
  11-400 Kętrzyn
 • (+89) 751 24 66

Galeria