Nawigacja

Ogłoszenia

REKRUTACJA- PRZEDSZKOLE

 

 

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy do zapisów do żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 dla, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn t.j:

 • Żłobka Miejskiego w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 16, 11-400 Kętrzyn – wolnych miejsc 35,

 • Żłobka Miejskiego Nr 2 ul. Wierzbowa 2, 11-400 Kętrzyn – wolnych miejsc 60,

Harmonogram rekrutacji do żłobków

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwagi

1.

 

Ogłoszenie rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Kętrzynie ul. Obrońców. Westerplatte 16

i do Żłobka Miejskiego Nr 2

ul. Wierzbowa 2

/ udostępnienie Regulaminu rekrutacji na nowy rok szkolny 2018/2019/

 

 

 

10.05.2018r.

 

W Żłobku Miejskim w Kętrzynie ul. Westerplatte 16 na tablicy

informacyjnej oraz na stronie internetowej

www.mailnka-ketrzyn.edupage.org

2.

 

Wydawanie i przyjmowanie Kart zgłoszeń rekrutacyjnych do Żłobków na nowy rok szkolny 2018/2019

/dotyczy nowych kandydatów/

 

 

10.05.2018r.

do 23.05.2018r.

 

Karty zgłoszeń wraz z załącznikami do pobrania bezpośrednio od dyrektora, intendentki

 

3.

 

Ostateczny termin składania dokumentów

 

23.05 2018r.

 

Termin ostateczny

4.

 

Powołanie oraz praca komisji rekrutacyjnej – analiza dokumentów, rozpatrzenie Kart zgłoszeń rekrutacyjnych.

Przygotowanie protokołu komisji rekrutacyjnej.

 

24.05. 2018r.

do 25.05.2018r.

 

 

Prace komisji rekrutacyjnej.

 

5.

 

Wywieszenie na tablicy informacyjnej w Żłobku Miejskim ul. Westerplatte 16 listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobków na rok szkolny 2018/2019 r.

 

 

 

29.05.2018r.

 

o godz. 14.00

tablica informacyjna


 

 • Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” ul. Obrońców Westerplatte 16, 11-400 Kętrzyn – wolnych miejsc 37,

 • Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” ul. Wierzbowa 2, 11-400 Kętrzyn – wolnych miejsc 138,

 • Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Bydgoska 1, 11-400 Kętrzyn – wolnych miejsc 62.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

 

01-08 czerwca 2018 r.

 

26 czerwca do 2 lipca 2018 r.

 

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

 

do 14 czerwca 2018 r.

 

do 10 lipca 2018 r.

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

15 czerwca 2018 r.

 

11 lipca 2018 r.

 

4

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

18-21 czerwca 2018 r.

 

12-17 lipca 2018 r.

 

5

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

22 czerwca 2018 r.

 

18 lipca 2018 r.


 

Karty zgłoszeniowe i formularze rekrutacyjne do Miejskich Żłobków i Miejskich Przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 należy składać bezpośrednio do:

 • Żłobka Miejskiego w Kętrzynie ul. Obrońców Westerplatte 16, 11-400 Kętrzyn,

 • Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” ul. Obrońców Westerplatte 16, 11-400 Kętrzyn.

Formularze rekrutacyjne do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na rok szkolny 2018/2019 należy składać bezpośrednio do:

 • Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Bydgoska 1, 11-400 Kętrzyn.

Więcej informacji na temat rekrutacji do żłobków i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych można uzyskać pod numerem telefonu (089) 7520570 lub wysyłając zapytanie na maila: m.stankiewicz@miastoketrzyn.pl.

W załączeniu Regulamin, harmonogram, karty zgłoszeniowe do miejskich żłobków i formularze rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Regulamin_rekrutacji_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych__na_2018-2019.docx

5_zalacznikow_-__rekrutacji_do_przedszkoli_2018.doc

 

 

Wydarzenia

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole Integracyjne Malinka w Kętrzynie
  Obrońców Westerplatte 16,
  11-400 Kętrzyn
 • (+89) 751 24 66

Galeria